Om Hönsebergets förskola

Hönsebergets förskola - En förskola för alla!

Förskolan ligger centralt mitt i stan, med närhet till  museum, badhus, bibliotek och naturen.

Vi erbjuder barnen en miljö som utmanar och lockar till aktivitet och lek. Vi vill verka för att barnen ska få möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga, sitt språk och ett natur– och teknikintresse.

Alla ska känna sig välkomna och hörda på Hönsebergets förskola, både barn och vårdnadshavare. En förutsättning för lärande och utveckling är att man trivs och känner sig trygg, därför arbetar vi aktivt med likabehandlingsfrågor i verksamheten. Förskolan uppmuntrar även barnens delaktighet och inflytande under förskolans vardag för att på så vis få möjlighet att utveckla förståelse och göra demokratibegreppet begripligt.

Barngrupper

På Hönsebergets förskola finns det plats för ca 30 barn. Barnen fördelas i mindre grupper under dagen och nyttjar alla förskolans rum, både inomhus och utomhus.

Våra lokaler och vår omgivning

Förskolan har en mindre, välutnyttjad gård på framsidan, där barnens kreativitet och utforskande utmanas genom olika miljöer. Området på baksidan är mer öppet i dagsläget och stimulerar rörelseaktiviteter, både fria och vuxenledda.

Förskolan har tillgång till flera större rum och några mindre. Barnen har stort inflytande över rummens utformning och vart de vill leka. Lärmiljöer skapas, förändras och byts ut, alltifrån barnens erfarenheter och intresseområden. Vid skapandet av lärmiljöer och materialinskaffning förs det ett medvetet resonemang ur ett genusperspektiv.


Förslag på sidor