Toggle navigation

Visioner och mål

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2019/ våren 2020

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Mål på Jakobsbergs förskola

Normer och värden:

På Jakobsbergs förskola arbetar vi med att varje barn ska utveckla sin öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Vi har ett gemensamt förhållningssätt gentemot alla som berörs av vår verksamhet. Genom att vara bra förebilder är vi betydelsefulla och barnen tar efter oss.

Utveckling och lärande:

Vi tror på barnens egen vilja att utvecklas och lära. Detta vill vi ta tillvara på genom att vara lyhörda och skapa lustfyllda, positiva och utmanande lärande miljöer och situationer. Vi vill att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Genom att ge barnen utrymme till att prova på och lyckas, stärker vi deras egen förmåga.

Barns inflytande:

För att skapa demokratiska och ansvarsfulla individer bygger det på att vi låter barnen vara delaktiga och ges sin möjlighet och rätt till inflytande. Detta gör vi genom att ta tillvara på barnens kunskap och tillsammans skapar vi en god miljö.                                        

Förskola och hem:

Barnets viktigaste källa för kärlek och trygghet är föräldrarna. Med utgångspunkt från detta ser vi betydelsen av att skapa fullt förtroende mellan föräldrar och pedagoger. Detta görs genom möten med alla föräldrar såväl enskilt som i grupp. Vi lägger stor vikt vid att skapa ett förtroendefullt samarbete direkt vid inskolningen, och underhåller detta genom att varje familj har sin ansvarspersonal.

Kontakt

Birgitta Johansson, +46 522‑69 66 17

Rektor

birgitta.l.johansson@uddevalla.se

Blekevägen 31

451 54 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00