Om Jakobsbergs förskola

Barn leker med sand

På Jakobsbergs förskola vill vi se att yngre och äldre barn kan fungera tillsammans och lära av varandra. Alla ska bli bekräftade och utmanade efter sina förutsättningar. Alla ska få uppleva känslan av att lyckas och kunna, samt känna sig betydelsefulla. Vi väljer därför att i så stor utsträckning som möjligt arbeta i mindre grupper. Ibland arbetar barnen med en aktivitet de själva valt och som de har ett stort inflytande över och ibland har vi mer styrda, pedagogiskt planerade aktiviteter.

Organisation

Förskolan har två grupper där barnen är indelade efter ålder och mognad och 6 heltidstjänster.

Våra lokaler och vår omgivning

  • På Trollungarna är barnen mellan 1-3 år och har sin entré på övervåningen.
  • På Trollet är barnen mellan 3-5 år och har sin entré på nedervåningen.  

Läromiljön på förskolan är anpassad efter barnens behov och intressen. På nedervåningen finns det tema-rum som är anpassade efter den barngruppen som befinner sig där just nu. 

I vår verksamhet erbjuds alla barn vistelser i vår närmiljö som exempelvis besök i skogen, vid bäcken, närliggande lekplatser och bibliotek. De får lära sig att respektera varandra och de olika miljöer vi vistas i och acceptera de förväntningar som då finns på oss som besökare.

Förslag på sidor