Toggle navigation

Stöd, hälsa och trygghet

Händer

Barn som behöver extra stöd

Alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilt stöd i förskolan ska få det tillgodosett i förskolan där barnet har sin placering.  Som vårdnadshavare kan du alltså söka plats på vilken förskola som helst inom kommunen. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges omsorg i den omfattning som deras speciella behov kräver.

Uddevallas kommunala förskolor har tillgång till stöd av specialpedagoger. Fokus i uppdraget är pedagogisk utveckling till personalen i syfte att ge dem verktyg för att tidigt fånga upp barn i behov av särskilt stöd.

Hälsa och välbefinnande

Alla kommunala förskolor i Uddevalla arbetar efter modellen Hygienarbete i förskolan (HYFS). Modellen syftar till att försöka minska antalet infektionssjukdomar bland barnen och är ett samarbete mellan förskolorna och barnhälsovården. Läs mer om HYFS

Barn är extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. Uddevalla kommun har beslutat att giftfri förskola ska vara standard vid om- och nybyggnad samt vid inköp av inredning och pedagogiskt material. Inköpsansvariga i kommunala förskolan har gått  utbildning för att kunna göra giftfria inköp.

Kontakt

Michaela Eldborn, +46 522‑69 56 55

Rektor

michaela.eldborn@uddevalla.se

Blekevägen 31

451 54 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00