Toggle navigation

Barn som behöver extra stöd

Vilket stöd finns det?

Alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilt stöd i förskolan ska få det tillgodosett i förskolan där barnet har sin placering.  Som vårdnadshavare kan du alltså söka plats på vilken förskola som helst inom kommunen. Barn som behöver plats på grund av särskilda behov ges förtur till plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges omsorg i den omfattning som deras speciella behov kräver.

Handlingsplan

När personal inom förskolan och/eller barnets vårdnadshavare märker att barnet behöver särskilt stöd för att utvecklas, ska förskolan upprätta en handlingsplan. Utifrån barnets styrkor upprättas en handlingsplan, vilken ligger till grund för det anpassade stöd barnet behöver för sin utveckling och sitt lärande. Planen följs upp och revideras kontinuerligt. 

Specialpedagogik

Uddevallas kommunala förskolor har tillgång till stöd av specialpedagoger. Specialpedagogerna arbetar på organisations- grupp- och individnivå. Fokus i uppdraget är pedagogisk utveckling till personalen i syfte att ge dem verktyg för att tidigt fånga upp barn i behov av särskilt stöd.

Kontakt

Michaela Eldborn, +46 522‑69 56 55

Rektor

michaela.eldborn@uddevalla.se

Blekevägen 31

451 54 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00