Toggle navigation

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Läroplanen för förskolan säger att förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan skall också sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Barn utvecklar sina språk i vardagsaktiviteterna. Personalen ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov.

Uddevalla kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att du som är finsktalande har rätt till förskola för dina barn, helt eller delvis, på finska.

Kontakt

Birgitta Johansson, +46 522‑69 66 17

Rektor

birgitta.l.johansson@uddevalla.se

Blekevägen 31

451 54 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00