Toggle navigation

Trygghet och säkerhet

 

Diskriminering och kränkande behandling

Enligt Diskrimineringlag och Skollag är det förbjudet att diskriminera någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och funktionshinder. Syftet med lagen är att förtydliga förskolans ansvar när det gäller att garantera alla barns trygghet i förskolan.

Jakobsbergs förskola upprättar varje år en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen ska beskriva hur förskolan förebygger, upptäcker och motverkar diskriminering och kränkande behandling. Den ska också beskriva rutinerna för hur man arbetar med att utreda och åtgärda kränkande behandling. Planen ska fungera som ett levande verktyg i verksamheten.

Kontakt

Birgitta Johansson, +46 522‑69 66 17

Rektor

birgitta.l.johansson@uddevalla.se

Blekevägen 31

451 54 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00