Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogik genomsyrar verksamheten på Kärrs Äventyrsförskola. Äventyrspedagogik är ett verktyg för att stärka barns självkänsla, självförtroende, förmågan att samarbeta i grupp samt främja barns kreativitet, fantasi och problemlösningsförmåga.

Äventyrspedagogik innebär ett sätt att se på undervisning och utveckling ur ett helhetsperspektiv, där kunskap i viktiga frågor och olika ämnen integreras med hälsoarbete, på ett sätt som engagerar hela människan. Syftet är att erbjuda ett spännande arbetssätt som:

 • Sätter kunskap och hälsa i centrum
 • Skapar möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och som skapar ett stort engagemang
 • Tar upp existentiella frågor och frågor som är viktiga för barn idag
 • Nyttjar utemiljön och naturen som arena för upplevelser och lärande
 • Erbjuda ett spännande sätt att lära sig och undervisa som skapar motivation och engagemang hos både barn och pedagoger
 • Utveckla den personliga kompetensen i att kunna samarbeta och fungera bra i sin grupp
 • Utveckla samspel och positiva relationer i gruppen
 • Skapa en mer positiv bild av förskolan som en plats där man kan både göra spännande saker och samtidigt lära sig olika saker

Äventyrspedagogikens byggstenar:

 • Kompisringen
 • Kompiskonceptet-kamratövningar + kamratbanor
 • Reflektion
 • Utvärdering
 • Äventyr

Källa: LTUs hemsida (Luleå Tekniska Universitet)

Äventyrspedagogiken genomsyrar hela vår verksamhet. Därigenom vill vi främja barnens kreativitet, fantasi och problemlösningsförmåga. Genom att använda äventyrspedagogik vill vi stärka barnens självkänsla, självförtroende och deras förmåga att samarbeta i grupp. Det är viktigt med kontinuitet i arbetet med kamratövningar!

Under den tid vi arbetat med äventyrspedagogik har vi tillverkat och samlat på oss en stor mängd av material som sagoportar, leksaksdjur och ett helt skåp av sagorekvisita som vi använder till våra äventyr.

Vi på Kärrs Förskola har skapat en fantasivärld som vi döpt till Landet Kärrlandia Pdf, 5 MB.. Den befolkas med djur, sagoväsen och magiska platser. Vi har medvetet valt att ge våra invånare i landet olika egenskaper och styrkor. Vi har tänkt genus när vi skapade de olika karaktärerna genom att istället för att göra draken stor och stark är draken svag, vänlig och föddes med en vinge. Vätten är klok och finurlig, Älvan är skir men har ändå kraft och mod.Vi vill lära barnen att se sin omvärld ur ett genusperspektiv. Det är inte de biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, utan varje människas tolkning av dessa. Vi använder oss av Kärrlandia som en bas till våra olika äventyr, och utgår i äventyren av vad den aktuella barngruppen har för behov. Varje termin har vi en stor äventyrsdag som är väldigt uppskattad. Innan dess arbetar vi kontinuerligt med förberedelser och övningar inför den stora dagen. Vi har olika äventyr för olika åldrar. Miniäventyr för de yngre, actionäventyr för de blivande skolbarnen och allt där emellan anpassat efter ålder. Äventyren genomsyras av läroplanens mål som matematik,språk, natur och teknik, socialt samspel och måltidspedagogik.

Vi som arbetar på Kärrs Äventyrsförskola tycker att det är inspirerande att få arbeta med äventyrspedagogikens alla olika verktyg.

 

Förslag på sidor