Reggio Emilia

Reggio Emilia-filosofin inspirerar vårt arbetssätt

Grundtanken bakom denna pedagogiska filosofi är att utmana barns tänkande och att stimulera ett kreativt och skapande arbetssätt inom förskolan. Barn har hundra sätt att uttrycka sig på. Alla dessa uttryckssätt använder barnen för att förstå sig själva och tolka världen. Genom att erbjuda så många sätt som möjligt får barnen tilltro till sin egen förmåga.

Pedagogernas förhållningssätt innebär att vi ser barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. Vår roll handlar mycket om att stötta, utmana och få barnen att ta hjälp av varandra. Vi lär av och med varandra. Barn är inte på ett visst sätt utan de formas utifrån den miljö de vistas i och utifrån hur de blir bemötta.

Förslag på sidor