Forshälla strand tar form. På bilden är ett hus med byggnadsställningar runt om.

Kopia (1) av Forshälla-Strand förskola

Fakta: Kommunal förskola | Västra Sundskogsvägen 2 | Område söder | x antal barn

Forshälla-Strand förskola blir klar för inflyttning våren 2025. Men redan under hösten 2024 drar verksamheten igång i mindre skala i modulen på Sundsstrands förskola. Välkommen att söka plats!

Här kan du läsa mer om bygget av Forshälla-Strands förskola

Våra lokaler och vår omgivning

Hösten 2024

Under hösten drar verksamheten igång i tillfälliga lokaler på Sundsstrands förskola. Barn och personal kommer att lära känna varandra, vi kommer att följa vår nya förskolas byggprocess och förbereda oss för flytten. Personalen som startat verksamheten under hösten flyttar med till Forshälla-Strand.

Sundsstrands modul

Forshälla-Strand förskolas tillfälliga lokaler på Sundsstrands förskola

 

Våren 2025

Vi flyttar in i vår nya fina förskola!

Arkitektritad bild av förskolan

Så här fin blir vår nya förskola.

Arbetssätt och pedagogik på Forshälla-Strand förskola

Vi aktionsforskar för att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund

Våra arbetssätt och utvecklingsarbeten bygger på så kallad aktionsforskning som är ett vetenskapligt förhållningssätt till vardagsnära frågor. Ett övergripande syfte i aktionsforskning är att utveckla ett kritiskt granskande förhållningssätt till sin profession. Huvudfokus ligger på att systematiskt identifiera, medvetandegöra och ifrågasätta sådant som tas för givet. Den kunskapen om den egna praktiken utgör grunden för ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete.

Vi utvecklar arbetssätt inom lärande för hållbar utveckling

I de kommunala förskolorna arbetar vi med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet genom att:

  • stärka barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Vi utvecklar och fördjupar arbetssätt och förhållningssätt med fokus på att barn får lära sig att respektera andras gränser och känna sig trygga med att sätta egna.
  • främja barns psykiska hälsa. Vi ökar vår kunskap för hur förskolan kan främja god psykisk hälsa....identifiera tecken på ohälsa och erbjuda insatser som är anpassade efter barns och familjers unika situation. Vi ökar samverkan med andra aktörer som möter barnen.
  • träna på att ta ansvar och öka handlingskompetensen med certifieringen Grön Flagg. Grön Flagg-arbetet ger möjlighet för barnen att påverka och bidra till förbättrande åtgärder på förskolan och och i samhället.
  • öka barns delaktighet genom måltidspedagogik. Måltidspedagogiken är inte bara en pedagogik som lär barnen pröva nya maträtter utan även ett förhållningssätt som ökar barns inflytande, delaktighet och självkännedom.

Vi arbetar språk- och kunskapsutvecklande

Att få utveckla sitt eller sina språk är bland det viktigaste i barns liv och även avgörande för en intellektuell, känslomässig och social utveckling. Med hjälp av språket lär sig barn att förstå sig själva och omvärlden. Att kunna uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället och en demokratifråga. De kommunala förskolrna arbetar språkutvecklande genom att:

  • medvetet undervisa för att öka barnens ordförråd
  • använda vardagssituationerna för att samspela och stärka språken
  • använda kompletterande stöd som bilder och tecken
  • använda skön- och faktalitteratur i undervisningen
  • ha en stimulerande lärmiljö runt barnen och erbjuda barnen många sätt att kommunicera

Läs mer om förskolans utvecklingsarbete

Adress Sundsstrands förskola, hösten 2024
Västra Sundskogsvägen 2
451 90 Uddevalla

Adress Forshälla-Strands förskola, inflytt våren 2025
Råssbyn 416,
459 94 Ljungskile 

Rektor
Rebecca Westin-Fredriksson
Telefon 0522-69 51 95

 

Förslag på sidor