Toggle navigation

Måltidspedagogik

Barn som bakar

Måltidspedagogik handlar om lärandet om och med mat och måltider. Kockar och pedagoger i förskolan arbetar tillsammans i den pedagogiska verksamheten, både teoretiskt och praktiskt. Genom ett helhetsperspektiv på måltider integreras olika ämnen och ger barnen goda matvanor.

Metoden grundar sig i:

  • mat- och måltidskunskap
  • pedagogik
  • läroplanen för förskolan
  • nationella folkhälso- och miljömål

Måltiden som utgångspunkt för lärande

Barnens delaktighet kring mat och måltider ger glädje och stolthet vilket också bidrar till att de vågar prova nya maträtter eller grönsaker. Med måltiden som utgångspunkt kan pedagogerna naturligt integrera ämnen som exempelvis matematik, språk, naturvetenskap, teknik och bild. Kunskap kring hållbar utveckling och återvinning följer också med på ett självklart sätt.

Under de pedagogiska luncherna kan pedagogerna använda sin kunskap och inspiration för att öka barns intresse för mat, på ett enkelt, praktiskt och lustfyllt sätt. Måltiderna skapar unika möjligheter för barn och pedagoger att uppleva samhörighet genom att sitta tillsammans runt bordet och äta samma mat. Barnen får möjlighet att prova nya rätter och
produkter, samt lära känna sina sinnen och sin egen smak, vilket i sin tur spelar en stor roll gällande barns inställning till mat.

Kontakt

Petter Jonsson, +46 522‑69 58 31

Rektor

petter.jonsson@uddevalla.se

Kyrkebyn

451 93 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00