Linets förskola

Linets förskola

Här på Linets förskola erbjuds ditt barn en trygg och lärorik vistelse. Vi tror på det kompetenta barnet vilket tar sig uttryck i att barnet får lov att prova sig fram och göra så mycket som möjligt själv. Det är viktigt för oss i vårt arbete att barnen får lov att ta ansvar för sig själv och att vi alla tillsammans tar ansvar för vår förskola.

Som pedagoger följer vi med på den resa som barnen tar oss med på samtidigt som vi ger barnen nya infallsvinklar på de intressen som de har. Vi önskar vara medforskande pedagoger.

I måltidspedagogiken får barnen möjlighet att utforska med alla sina sinnen och utveckla en tillit till sin egen förmåga under olika aktiviteter och i vår buffé.

På vår förskola har vi en profil som innebär att mycket av vårt arbete kretsar kring hållbar utveckling. Detta innebär för oss att vi tillsammans med barnen arbetar med:

  • Källsortering och kompostering
  • Odling, ta vara på det vi odlar
  • Från jord till bord

Linets förskola är belägen i ett bostadsområdet bredvid Närhälsan i Herrestad. Här har vi närhet till skogen, lekplatser,handelsområdet Torp samt bra bussförbindelser.  

Barngrupper

Diamanten telefon 0522-69 72 76, 070-165 7530

Smaragden telefon 0522- 69 72 77, 070-165 7532

Rubinen telefon 0522- 69 72 78, 070-165 7531

Köket telefon 0522-69 83 95

Kontakt

Lingatan 10
451 75 Uddevalla