Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

  • Söka och säga upp plats
  • Lägga in schema, inkomst

Barn- och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter.

Mer information om Vklass

Meddela schema och frånvaro i Edlevo

Med appen Edlevo lämnar du ditt barns vistelsetid/schema och meddelar när ditt barn är sjukt.

Du kan också lämna schema/meddela frånvaro via webben.

Tider och rutiner

Förskolans öppettider är 6.00 - 17.30 alternativt 18.00 efter behov.

En personal öppnar på avdelning Smaragden och när övrig personal kommer till andra avdelningar, delar vi upp oss.

  • Frukost serveras från kl 8.00
  • Lunch serveras från kl 10.45
  • Mellanmål serveras från kl 14.00

Efter lunch sover vanligtvis de barn som har behov utav detta, men behöver någon sova annan tid, så är det inte några problem.

Efter 16.30 samlar vi ihop oss på avdelning Smaragden alternativt ute och är där tills förskolan stänger för dagen.

Inskolning, introduktion

Det är du och ditt barn, som styr över hur inskolningen kommer att se ut.

Vi arbetar med en föräldraaktiv inskolning, där du och ditt barn tillsammans utforskar förskolans miljöer och knyter band mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger. Fokus ligger i att skapa trygghet för alla parter.

Föräldrasamverkan

För oss är samtalet med barnets vårdnadshavare viktiga. Då Ni lämnar ert barn eller hämtar det försöker vi ta oss tid att samtala om sådant som är viktigt att veta för er som vårdnadshavare samt om ni funderar över något. Vi erbjuder även vårdnadshavaren utvecklingssamtal två gånger per år. Då samtalar vi utifrån vår verksamhet och barnets del i den samt olika tankar och funderingar som finns. Till vår hjälp i att ge information om barnets vardag på förskolan använder vi oss utav v-klass men ni kan även finna viss dokumentation och foton på väggarna inne på avdelningen alt i hallen.

Under läsåret bjuder vi in till föräldramöte och familjekvällar.  På föräldramötet får ni information kring förskolans verksamhet, i stora drag. Tillsammans samtalar vi även om viktiga frågor.

När vi bjuder in till familjekvällar kommer ni hit och har en trevlig stund tillsammans med era barn, andra vårdnadshavare samt oss pedagoger. Vi har även olika aktiviteter som sker under dessa kvällar.

Två gånger per läsår har vi föräldraråd på förskolan. Då träffas vår rektor, representanter från föräldragruppen samt representanter ifrån oss pedagoger. Här finns möjlighet för alla parter att lyfta stort och smått som behöver informeras om eller samtalas kring. Alla vårdnadshavare är välkomna att delta.

Förslag på sidor