Om Linets förskola

Vårt äppleträd

Organisation

Linets förskola består av fyra barngrupper som under dagen delas upp i mindre grupper på varje avdelning

Diamanten

Diamanten har för närvarande barn i åldrarna 1-4 år.

Smaragden

Smaragden har för närvarande barn i åldrarna 1-3 år.

Rubinen

Rubinen har för närvarande barn i åldrarna 2-4 år.

 

Praktikplats, praktikanter

På vår förskola tar vi emot studenter ifrån högskolornas lärarprogram samt barn fritidsprogrammet på gymnasiet. Ibland kommer ni även möta elever från grundskolorna samt ungdomspraktikanter via arbetsförmedlingen.

Våra lokaler och vår omgivning

Utomhus

För oss är utevistelsen viktig och vi är ute minst en gång om dagen. Vår gård erbjuder barnen en kreativ och spännande miljö.

På flertalet ställen finns det odlingskragar där barnen kan delta i att odla, sköta om växter och skörda. Vi har även en kompost där barnen får vara med och slänga överblivet bröd, fruktskal samt dylikt och sedan följa processen när matresterna blir till jord.

I en utav våra bodar har vi intrett en snickarbod kombinerad med målarateljé. Här flödar kreativiteten och skaparglädjen samsas med färg, lim, spikar, skruvar etc.

På gården finns även stockar att balansera på, buskar att klättra/leka i, pilkojor, en kulle att rulla saker nedför som även blir en utmärkt pulkabacke till vintern och mer traditionella lekredskap som gungor, rutschkana, klätterställning och sandlådor.

Inomhus

Våra lekmiljöer inomhus är i ständig förändring utifrån våra barngruppers intressen, tankar och idéer. Vår önskan är att erbjuda barnen en miljö och aktiviteter som utmanar samtidigt som den lockar till kreativitet och lek.

Platser vi ofta är på

Vår förskola ligger med närhet till olika lekplatser och skogen. Vi tar ofta promenader i närområdet och vi besöker ofta skogen. Där har vi en bestämd plats som besöks där genomförs planerade aktiviteter samt fritt utforskande av naturen och dess möjligheter till motoriska utmaningar och lekmiljöer.

Köket

I vårt kök arbetar Alma. Då vi på vår förskola har ett mottagningskök lagas vår lunch på Norgårdenskolan medan frukost och mellanmål tillagas/förbereds här hos oss. Alla våra måltider serveras i vår gemensamma matsal, där vi serverar buffé. I denna ingår även våra egenodlade grönsaker, så ofta vi har saker i våra kragar som vi kan skörda. För oss är det viktigt att barnen vid måltiderna uppmuntras och utmanas i att smaka på nya saker. Buffé innebär för oss att barnen själva får vara med och bestämma hur mycket och vad de vill äta.