Förskola och hem

Byggklossar

Den viktigaste informationskanalen är dock mellan oss pedagoger och hemmet till exempel daglig kontakt i tamburen, utvecklingssamtal, föräldramöte, föräldraråd.

Tider och rutiner

Vi öppnar klockan 6:15 och stänger klockan 17:30

Frukosten serverar vi mellan 7:45-8:30.

Lunchen serverar vi mellan 10:45-12:30.

Mellanmålet serverar vi mellan 14:15-15:00. 

Inskolning, introduktion

Inskolningen pågår i ca 2 veckor i samråd med er vårdnadshavarna.

Under de första dagarna på inskolningen kommer barnet till förskolan en kortare stund, tillsammans med vårdnadshavaren eller annan trygg vuxen sen ökar tiden successivt. Allt bestäms individuellt beroende på barnets erfarenheter osv.
Vår tanke är att barnet/barnen skall ha möjlighet att knyta an till alla vuxna på förskolan. Ni som har fått plats på Norgårdens förskola, kommer att bli inbjudna till ett möte innan inskolningen, (inskolningssamtal) där ni får träffa en eller flera pedagoger då har ni möjlighet att ställa frågor och se miljön.

Förslag på sidor