Vision, mål och pedagogik på Norgårdens förskola

barn som målar

Undervisning

På vår förskola arbetar vi utifrån Läroplan för förskolan. Vi har skapat miljöer både inom och utomhus på förskolan tillsammans med barnen för att kunna erbjuda ett lustfyllt och kretativt lärande. Reflektion, dokumentation och lyssnande är centralt i arbetet tillsammans med barnen. Vårt förhållningssätt innebär att vi ser barnet som kompetent, nyfiket och har viljan att lära sig saker.

Förslag på sidor