Toggle navigation

Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

  • Söka och säga upp plats
  • Lägga in schema, inkomst

Här hittar du mer information om vår e-tjänst

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter och du hanterar ditt barns omsorgsschema.

Mer information om Vklass

Inskolning, introduktion

Välkomna till vår verksamhet där barnens välbefinnande är i fokus. Tillsammans lägger vi upp hur introduktionen ska gå till och vad som är viktigt den första tiden på förskolan.

Föräldrasamverkan

Vårt samarbete med föräldrarna är viktigt för att få en samsyn kring barnet och att barnet ska få en trygg och positiv tid på förskolan. Förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning bjuder förskolan in till utvecklingssamtal under året. Vi har också föräldraråd två gånger per året där föräldrarepresentanter träffas och diskuterar tillsammans med rektor och pedagoger.

Förskolan bjuder in till föräldramöte under året där vi träffas och diskuterar intressanta ämnen.

Information från verksamheten skickas ut via Vklass, där vi delger innehållet i undervisningen för våra barn.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00