Om Parkens förskola

Parkens förskola ligger relativt centralt i södra Uddevalla och med närhet till skogen, havet, museum, biblioteket samt den stora centrala lekplatsen i museiparken.

Tillsammans med barn, föräldrar och pedagoger skapar vi goda förutsättningar för barn att leka och lära!

Organisation

De tio grupperna delar på 6 gårdar. Grupperna heter:

  • Solstrålen
  • Regnbågen
  • Norrsken
  • Snöflingan

Öppettider: 06.00-18.00

Driftform: Kommunal

Ledning

Rektor är Sara Ek, telefon 0522-69 58 30

Förslag på sidor