Toggle navigation

Om Parkens förskola

Förskolan ligger relativt centralt i södra Uddevalla och med närhet till skogen, havet, museum, biblioteket samt den stora centrala lekplatsen i museiparken. Parkens förskola har plats för 200  barn uppdelade i två olika hus och  sex gårdar.

Tillsammans med barn, föräldrar och pedagoger bildar vi goda förutsättningar för barn och barns lärande och en positiv samsyn kring det enskilda barnet.

Organisation

De tio grupperna delar på 6 gårdar. Grupperna heter:

  • Lilltån
  • Stortån
  • Tummetott
  • Nallen
  • Björnen
  • Månen
  • Solen
  • Vickevire
  • Solrosen
  • Långeman

Öppettider: 06.15-18.15

Driftform: Kommunal

Ledning

Rektor är Sara Ek, telefon 0522-69 58 30

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00