Om Parkens förskola

Parkens förskola ligger relativt centralt i södra Uddevalla och med närhet till skogen, havet, museum, biblioteket samt den stora centrala lekplatsen i museiparken. Parkens förskola har plats för ca 100 barn placerade på fem hemvister.

Tillsammans med barn, föräldrar och pedagoger skapar vi goda förutsättningar för barn att leka och lära!

Organisation

De tio grupperna delar på 6 gårdar. Grupperna heter:

  • Daggdroppen
  • Solstrålen
  • Regnbågen
  • Norrsken
  • Snöflingan

Öppettider: 06.15-18.15

Driftform: Kommunal

Ledning

Rektor är Sara Ek, telefon 0522-69 58 30