Björnen

Vi som jobbar här heter: Julia, Sara, Anders och Sausann

Vi är en avdelning med 20 glada och nyfikna barn i åldrarna 1-5 år. Temat för /vt 18, var "Havet" och "Bockarna Bruse". Vi delar in barnen i tre grupper tisdag-torsdag på förmidagen, för att barnen ska få lek och arbetsro! I våra bägge teman har barnen fått agera, skapa, undersöka, reflektera, tala, sjunga mm. Vi har dokumenterat allt som ligger i vår projektpärm.Språket jobbar vi också aktivt med. Vi har dessutom, ofta, rim och ramsor samt sjunger mycket och med stor glädje från barnens sida.

Ht 18 startade vi upp vårt "Snick och Snack" tema. Vi återkommer med info. och dokumentation om det här, lite längre fram

Vi har stort fokus på barnens mående och hur de är mot varandra. Vi försöker hela tiden skapa en god arbets- och lekro på avdelningen. En metod är att dela in barnen i lämliga grupper och även att vi personal är nära barnen för att stötta, lära och medla.

Välkomna till Björnen!

Tema Bockarna Bruse. Barnen spelar teater idet landskap de själva har tillverkat

Tema Bockarna Bruse. Barnen spelar teater idet landskap de själva har tillverkat

I tema havet har barnen undersökt densitet genom att se på vad som flyter eller sjunker

I tema havet har barnen undersökt densitet genom att se på vad som flyter eller sjunker

Förslag på sidor