Långeman

Ovanifrån

Långeman

Långeman är en avdelning för barn mellan 1-5 år. Där jobbar Sylvia, Ann, Camilla och Elin.

Vi jobbar aktivt med att barnen ska visa förståelse för varandra, att vi har olika behov i olika situationer. T.ex. har några barn annan kost, några pratar annat språk mm. Vi pratar, berättar och förklarar varför. Varje barn har sitt lands flagga hängande väl synligt, i taket i det stora rummet.

Avdelningens verksamhet

Våra prioriterade mål  har vi valt Språket/Modersmål och Natur/Teknik.

Språket/Modersmål: Vi vill att barnen ska få ett talspråk samt utveckla sitt ordförråd och kunna förmedla sig med omgivningen. Det är viktigt att vi kommunicerar med varandra i alla lägen.  Vi kommer  att fortsätta med våra språksamlingar med rim o. ramsor, sånger, sagor, flano mm.

LpFö 98/10: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”

Natur/Teknik: Vi vill att våra barn ska lära sig grundformerna och att de ska lära sig hel och halv, samt förstå enkla matematiska begrepp. Vi vill att våra barn ska få en förståelse av vikten att vara rädda om vår natur. Vi vill väcka nyfikenhet och engagemang. Bygg- och konstruktion kommer vi att stimulera. Vi kommer att experimentera och utforska natur och teknik med olika metoder. Vi vill uppmärksamma teknik i vardagen - om allt runt oss, som faktiskt är teknik. Enkla saker som dragkedjan, hjulet... med mera.

LpFö 98/10: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” "Förskolan ska sträva efter att utveckla sin förmåga att bygga med att skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och kunskap".


Förslag på sidor