Solrosen

solrosen

På avdelningen Solrosen är barnen mellan 1 till 5 år.

Barnen uppmuntras att ta egna initiativ. De känner då inflytande och delaktighet över sin vardag!  Vår verksamhet bygger på läroplanen och barnens vardag är fylld av möjligheter till lärande enskilt eller i grupp.

Vi utmanar barnen med olika aktiviteter, som en del i lärandet. Som personal är vi aktiva, med ett positivt förhållningssätt. Som förälder kan ni följa barnen och verksamheten genom bra dialog med oss om verksamheten. Som förälder ska man veta att barnen är trygga och att miljön är inbjudande och lärorik.

Barnens vardag består i att upptäcka , undersöka och experimentera. Barnen använder alla sina sinnen och samspelar med oss och de andra barnen. Det finns många tillfällen till roligt och utvecklande lärande under en dag. Vi tycker om att jobba i projekt, där vi även skapar utifrån det tema vi har. Barnen har valt cirkus som tema. I detta kan vi arbeta med naturvetenskap, teknik, hälsa, rörelse, måltidspedagogik,djur och natur, länder, kulturer och språk samt hållbar utveckling. 

De äldsta barnen har aktiviteter en gång i veckan tillsammans med 4 andra avdelningar.

Barnen får också möjlighet till digitala verktyg som Ipad, bee-bot och projektor.


tryck
fjäril

Förslag på sidor