Stortån

HEJ säger vi på Stortån!

Vi som arbetar här är Eva W, Kristina, Lise.-Lott och Eva M. Välkomna att läsa lite om oss och om vår verksamhet här på Stortån:

Här på Stortån har vi 20 barn i åldrarna 1-5 år. Stortån består i sin tur av grupperna två grupper (3-5-åringar) och (1-3-åringar). Vi delar alltså upp den stora gruppen i mindre grupper för att bättre kunna tillgodose barnens olika och varierande behov. Allt för att ge bästa omsorg och få en god lärandemiljö.

Tillsammans med Tummetott och Lilltån har vi ytterligare en grupp ”Flyttfåglarna”, för de blivande skolbarnen.

Vi vill ge barnen roliga dagar, skapa en trygg verksamhet där ditt barn trivs, mår bra, leker och lär. Verksamhet som det känns lustfyllt att komma till. Likväl att du som vårdnadshavare känner dig trygg i att lämna ditt barn hos oss i våra händer med omsorg och pedagogik hand i hand. Vi jobbar för barnens och för er delaktighet och inflytande i verksamheten. Våra mål i vårt arbete med barnen tar vi ur förskolans läroplan och det kan handla om allt från värdegrunden, matematik, teknik, natur, skapande verksamhet, språk och mycket annat.

Vi menar på och arbetar utifrån att det kan finnas lärande i alla aktiviteter under hela dagen. I allt från påklädning, till lek och till spännande upptäckarstunder i vardagens möte med ”allt mellan himmel och jord”. Vi strävar efter att vara medaktiva pedagoger, nyfikna och engagerade som tillsammans bryr sig, funderar, upptäcker, undervisar och lär. Och vi är gärna UTE! Varje dag!

Vår verksamhet har under en längre tid genomsyrats av ett temaarbete utifrån böckerna och historien om två små vänner, igelkotten Snick och ekorren Snack, och om deras äventyr i Kungaskogen. Böckerna och sångerna handlar framför allt om värdegrunden, om normer och värden, om hur vi är goda kamrater och att alla har lika värde oavsett vem du är. Vi har även med berättelsens hjälp traskat in på ”teknikens väg”, in i matematikens ”magi” och in i skapandets kreativa värld med färger, sånger, musik och dans.

Vår gård utomhus är en underbar plats, en liten dold oas, där vi leker så ofta vi kan. Vi har en härlig pulkabacke när vi har snö och vi har pallkragar där vi sätter potatis och annat som vi odlar under den varmare tiden på året. Vi har fruktträd och vinbärsbuskar som ger oss frukt och bär som vi kan äta på under höstdagarna.

I vårt bildspel här ovan kan Du se några bilder från vår verksamhet. Och börjar Du och ditt barn här, ja då får Ni vara med om det ”på riktigt”.

Välkomna till oss!Förslag på sidor