Vickevire

Skapande på Vickevire

Hos oss på Vickevire lär vi på ett lustfyllt sätt genom 

  • lek & rörelse                                        
  • sång & rytmik                                      
  • rim, ramsor & sagor                      
  • kreativt skapande                             
  • natur & teknik    

I lekens värld kan allt bli möjligt!

På Vickevire har vi klackarna i taket och fötterna på jorden!

​"Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter." 

(Läroplan för förskolan, Lpfö-98, reviderad 2010)


Välkomna till oss!
Karina, Gunilla Ann-Louise och Vanessa


Förslag på sidor