Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

  • Söka och säga upp plats
  • Lägga in schema, inkomst

Barn- och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter.

Mer information om Vklass

Meddela schema och frånvaro i Edlevo

Med appen Edlevo lämnar du ditt barns vistelsetid/schema och meddelar när ditt barn är sjukt.

Du kan också lämna schema/meddela frånvaro via webben.

Tider och rutiner

Barnets vistelsetid är din arbetstid/studietid samt restiden till och från arbetet. Om dina anställningsvillkor ändras ska du lämna ett nytt schema och ny inkomstuppgift via vår e-tjänst

En dag på förskolan

  • 6.15 - Förskolan öppnar
  • 8.00 - Serveras frukost
  • 9.00-11.00 - Aktivitet, inne eller ute
  • 11.00-11.30 - Serveras Lunch
  • 11.30-14.30 - Vila, läsa eller sova samt aktivitet inne eller ute
  • 14.30-15.00 - Serveras Mellanmål
  • 15.00 -17.30 - Inne verksamhet
  • 17.30 - Förskolan stännger.

Inskolning, introduktion

Alla inskolningar är unika. I regel tar inskolningen 2 veckor, under vilka en vårdnadshavare behöver finnas tillgänglig. Första dagarna är en timma. Sen ökar vi på tiden efter hand.

Inskolningen skall ske i lugn takt där vi bygger upp relation och trygghet för både barn och föräldrar!

När ni fått plats kontakta förskolan, ring, kom på besök och ni får inskolningstider av oss.

En inskolning i lugn och glädjefyld anda, ger en bra tillvaro för både er föräldrar och er käraste ägodel!

Vi kontaktar er och bestämmer tid och datum för inskolningsamtal innan inskolningne börjar.

Uppföljningssamtal har vi efter cirka en månad.

Dialog och samarbete

En god dialog och ett gott samarbete med föräldrar/vårdnadshavare är en viktig förutsättning för vårt pedagogiska arbete. Kommunikationen sker framför allt i det dagliga mötet på förskolan men vi bjuder också in till möten.

Du bjuds in till utvecklingssamtal

En till två gånger per år kommer förskolan att bjuda in föräldrar/vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal. I samtalet möts vi bland annat kring barnets engagemang och intresse just nu och hur detta kan fördjupas, utmanas och utvecklas.

Föräldramöte ger dig information om förskolan

Pedagogerna bjuder in till föräldramöte någon gång per termin. Det ger dig som förälder/vårdnadshavare möjlighet att få information om verksamheten och att få vara med och samtala med andra föräldrar/vårdnadshavare, i mindre och större grupp, kring aktuella och angelägna ämnen.

Så samarbetar vi

Som förskola har vi regelbundet samarbete med specialpedagog, förskolepsykolog, BVC, socialsekreterare och skola. Tystnadsplikt, anmälningsplikt och sekretesslag gäller inom förskolans verksamhet.