Om Rosenhälls förskola

Vi anser att det är, i det lustfyllda lärandet som barnen ges utrymme att påverka verksamhetens innehåll och utformning. När vi uppmuntrar barnens nyfikenhet, företagsamhet och intresse ökar deras lust att lära. Vi anser att alla barn är kompetenta individer med en strävan att lära och att förstå. "Barn gör rätt om de kan"!

I förskolan arbetar vi språkstimulerande. Vi arbetar med att alla samtalar och lyssnar på varandra, vilket främjar barnens språkutveckling. Tecken som stöd (TAKK) ingår i vår verksamhet. En strävan vi har är att lära oss ett tecken per månad. Dessa använder vi till stöd för både vuxna och barn. En del bilder med tecknen finns på förskolan. AKK är också ett bildstöd som vi försöker använda som stöd i vår verksamhet och för barnens språkutveckling.

På Rosenhälls förskola samarbetar vi med modersmålslärare,. Modersmålsundervisningen sker på ett lekfullt sätt och blir en naturlig del av barnens vardag.

Organisation

På Rosenhälls förskola arbetar 5 förskollärare/barnskötare. Rektor heter Katarina Appelgren.

Våra lokaler och vår omgivning

Förskolan ligger på entréplan i Rosenhäll vård- och omsorgsboende. Våra lokaler är ljusa och fräscha med stor möjlighet till varierad undervisning. Vi delar barnen i mindre grupper tillsammans med någon eller några pedagoger, vilket ger en lugn tillvaro och skapar tryghet.

Vi erbjuder aktiviteter som är koplade till målen och temat.

Vår innergård inbjuder till spännande lek vid alla årstider. Utegården inbjuder till mer rörelselek.

Närheten till skogen och dess natur är inspirerande på många sätt. Där sker ett utforskande med alla sinnen, men även här arbetar vi med vårt projekt!