Måltidspedagogik

Buffe

Buffe

Måltiden är en del av lärandet, därav ordet Måltidspedagogik.

Måltidspedagogiken tar utgångspunkt i de nationella målen för folkhälsa och miljö, samt läroplan för förskola (Lpfö18). Under de pedagogiska luncherna kan pedagogerna använda sin kunskap och inspiration för att öka barns intresse för mat, på ett enkelt, praktiskt och lustfyllt sätt. Måltiderna skapar unika möjligheter för barn och pedagoger att uppleva samhörighet genom att sitta tillsammans runt bordet och äta samma mat. Barnen får möjlighet att prova nya rätter och produkter, samt att med sina sinnen, lära kännaoch sin egen smak, vilket i sin tur spelar en stor roll gällande barns inställning till mat. 

Frågor som vi och barnen ställs inför kan vara; 

Var kommer vår mat ifrån?

Vem producerar maten?  

Pedagoger och barn på förskolan undersöker och utforskar både praktiskt och teoretiskt inom måltidspedagogiken.

Att få olika  grönsaker till mellanmål är spännande.  Då kan barnen skapa sin egen håriga macka, vilket är ett lustfyllt sätt, som också väcker tankar och nyfikenhet hos barnen och att våga smaka.

Håriga mackan

Håriga mackan

Förslag på sidor