Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

  • Söka och säga upp plats
  • Lägga in schema, inkomst

Barn- och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter.

Mer information om Vklass

Meddela schema och frånvaro i Edlevo

Med appen Edlevo lämnar du ditt barns vistelsetid/schema och meddelar när ditt barn är sjukt.

Du kan också lämna schema/meddela frånvaro via webben.

Introduktion, utvecklingssamtal

Att börja på en förskola innebär en stor förändring i ett barns liv. Inskolningstiden pågår vanligtvis i två veckor. Det är viktigt att barnet tillsammans med vårdnadshavaren får lära känna sin nya miljö, knyter an till pedagogerna och de andra barnen i sin egen takt samt träna på att säga ”hej då” till sina vårdnadshavare. Allt för att skapa en trygg och lärorik vistelse för barnen. Barn har olika behov och ibland kan introduktionen därför ta längre tid eller avslutas tidigare. Vår utgångspunkt på förskolan är alltid att vi ska vara lyhörda för varje enskilt barns behov. Som vårdnadshavare följer du ditt barn i förskolans aktiviteter och rutinsituationer. Vi följer alltid upp introduktionen med ett uppföljningssamtal, där vi pratar om hur ni har upplevt den första tiden hos oss på Skansens förskola.

Utvecklingssamtal

Varje läsår bjuder vi in till utvecklingssamtal. Syftet med utvecklingssamtalet är att i lugn och ro tillsammans med vårdnadshavare och barn samtala om hur barnets trivs och utvecklas på förskolan. Under samtalet får vårdnadshavare insyn och inflytande om hur förskolan fungerar och vad som styr utbildningen. Barnet får under utvecklingssamtalet en möjlighet att påverka sin egen situation.

Dropp-in-fika

För att ge vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och inflytande bjuder vi in till dropp-in-fika varje termin.


Förslag på sidor