Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

 • Söka och säga upp plats
 • Lägga in schema, inkomst

Barn- och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter.

Mer information om Vklass

Meddela schema och frånvaro i Edlevo

Med appen Edlevo lämnar du ditt barns vistelsetid/schema och meddelar när ditt barn är sjukt.

Du kan också lämna schema/meddela frånvaro via webben.

Inskolning, introduktion

Att börja på en förskola innebär en stor förändring i ett barns liv. Inskolningstiden beräknas till 2 veckor. Det är viktigt att barnet tillsammans med vårdnadshavaren får lära känna sin nya miljö, knyter an till pedagogerna och de andra barnen i sin egen takt samt träna på att säga ”hej då” till sina vårdnadshavare. Allt för att skapa en trygg och lärorik vistelse för barnen.

Att vi har två veckors inskolning är baserat på forskning kring små barns behov av anknytning. Lind (1995) betonar att ju yngre barnet är desto färre kan barnet knyta an till. Av den orsaken bör inskolningen vara så lång som möjligt och det bör vara samma pedagog som tar sig an barnet under och efter inskolning.

Förskolan har en gemensam plan för inskolning men exakta tider beslutas i samråd med barnets vårdnadshavare.

Tider och rutiner

06.00 avdelningen Ekan öppnar och tar emot barn från alla avdelningar

07.30 Makrillen, Sillen, Musslan, Krabban, Jollen, Måsen, Snäckan och Räkan öppnar sina avdelningar

08.00 Frukost äter barnen på sin egen avdelning.

Exempel på vad barnen gör under förmiddagen och eftermiddagen.

 • bygger och konstruerar med olika material
 • sjunger sånger
 • dans och rörelselekar
 • leker rollekar
 • ritar och målar
 • lyssnar på högläsning
 • leker ute
 • experimenterar och undersöker olika saker
 • arbetar med lärplattan
 • fruktstund

11.00-12.00 Lunch

12.30 Sov- och läsvila Inne- eller utelek.

14.30 Mellanmål

16.30 Barnen som är kvar går till avdelningen Ekan. De övriga avdelningarna stänger.

18.00 Förskolan stänger. 

Förslag på sidor