Om Skogslyckans förskola

barn

Organisation

Vi delar barngrupperna i mindre grupper under stor del av dagen. Antalet barn i gruppen påverkar möjligheterna till större samspel mellan vuxen och barn och ett mindre antal barn per pedagog ger bättre villkor för barns lärande och utveckling. (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016)

Vi har 5 stycken äldreavdelningar 3-6 år

  • Ekan
  • Krabban
  • Måsen
  • Räkan

Vi har 3 stycken yngrebarnsavdelningar 1-3 år

  • Musslan
  • Jollen
  • Snäckan

På varje avdelning arbetar både förskollärare och barnskötare.

Ledning

Rektor Rebecca Westin Fredriksson. Har ni frågor och funderingar runt vår verksamhet och vårt arbete är ni alltid välkomna att höra av er.


Förslag på sidor