Förskola och hem

Byggklossar

En dag på förskolan

06.00 Förskolan öppnar
08.00 Frukost
09.00 Gruppaktiviteter startar

11.15 Lunch med efterföljande vila
14.30 Mellanmål
Cirka 17.30 förskolan stänger

Förslag på sidor