Om förskolan

Välkommen till Söndagsvägens förskola på Kurveröd. Förskolan är uppdelad i tre hemvister med egna entréer för barnen i åldrarna 1-2 år, 3-4 år och 5-6 år som sedan kommer att vara uppdelade i mindre grupper.

Byggnaden inreds med genomgående ljusa ytor med ett fåtal fondväggar. Inredning och möbler är i vitt och björk. Fokus är att skapa en lugn och trivsam miljö, både för barn och vuxna.

Förskolan har ett tillagningskök där maten lagas på plats. Utegården är kreativ och ger möjlighet till utveckling och lärande utifrån barnens behov.

Förslag på sidor