Toggle navigation

Förskola och hem

Barn som leker och lär med leksaker.

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

  • Söka och säga upp plats
  • Lägga in schema, inkomst

Barn- och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter.

Mer information om Vklass

Meddela schema och frånvaro i Edlevo

Med appen Edlevo lämnar du ditt barns vistelsetid/schema och meddelar när ditt barn är sjukt.

Du kan också lämna schema/meddela frånvaro via webben.

Föräldrasamverkan

På Sundsstrands förskola bjuder rektor in till föräldraråd vid 2–3 tillfällen per termin. Rektor håller i mötet som är öppet för alla vårdnadshavare som önskar delta. På föräldrarådet lyfts aktuella frågor och arbetsområden.

Tider och rutiner

Förskolan öppnar 06.00 på hemvisten Svanen och stänger på samma hemvist kl. 17.45. (Röd entré.) Övriga hemvister håller öppet 07.00-17.00, förutom Måsen som stänger 16.30. Observera att det alltid är personal från Röda teamet som öppnar förskolan och alltid personal från blå och gröna teamet som stänger.

Frukost serveras mellan 07.30-08.30. Barnen kan droppa in i matsalen allteftersom de kommer till förskolan. Observera att barnet måste vara på plats senast 08.15 om hen ska äta frukost. 11.00 serveras team Röd mat på hemvisterna och team Blå äter i matsalen. 11.40 äter team Grön i matsalen. Mellanmål serveras från 14.15-15.00 för de barn som vill och/eller behöver.

Introduktion

När ett barn börjar förskolan har barnet en första introduktionstid som brukar vara cirka 2 veckor lång. Introduktionen är dock individuell och anpassas till varje unikt barn varför det går snabbare för någon och tar lite längre tid för någon annan. När du blivit erbjuden och accepterat en plats på förskolan kontaktas du av personal.