Toggle navigation

Om Sundstrands förskola

En förskola växer fram

2020 kommer vår nya förskola i Sundstrand att vara klar. Fram till dess kommer vi att bedriva förskoleverksamhet i en förskolebyggnad som flyttats från Strumpans förskola i Ljungskile till Sundstrand.

Trygghet och kunskap

På Sundstrands förskola ska vi erbjuda ert barn en trygg och lärorik vistelse. Vi tror på det kompetenta barnet och att låta barnen lyckas med rätt hjälpmedel utifrån sina egna förutsättningar.

Då det är en helt nystartad grupp med ny personal som inte arbetat tillsammans kommer vi till en början att fokusera på att skapa en trygg miljö kring barnen där de kan lära känna varandra och skapa bra relationer, både till varandra samt oss personal.

Under uppstarten av ny förskola är det viktigt att vi pedagoger finns nära barnen för att gynna en god anknytningsprocess. Eftersom vi under denna process knyter band till varandra utvecklas en trygghet och tillit mellan barn och pedagog. Detta menar vi är viktigt så ert barn vågar utmanas och utvecklas under sin vistelse på förskolan.

Ledning

Rektor heter Linda Malmström.

Måltidspedagogik

På Stranden får vi vår mat tillagad av köket på Forshällaskolan. Personalen från köket levererar maten direkt till våra lokaler. Frukost serveras klockan 8,00, lunch serveras kl 11.00 och mellanmål serveras kl 14.00. Däremellan erbjuds barnen frukt att äta.

I våra nya lokaler på Sundstrand kommer maten att serveras som buffé. Detta innebär att maten inte kommer att stå på bordet utan barnet får själv gå och hämta sin mat vid ett buffébord. Barnen får själva bestämma vad de vill lägga på sin tallrik och hur mycket. Allt kommer att ske under stöd från oss pedagoger. Syftet med buffé är att barnens självkänsla för mättnad och hunger stärks. Ingen annan bestämmer över någon annans smak.

Måltidspedagogik kommer att utgöra en grund i vår förskola och genomsyra hela verksamheten.

Kontakt

Linda Malmström, +46 522‑69 51 25

Rektor

linda.malmstrom@uddevalla.se

Västra Sundskogsvägen 2

451 90 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00