Idébank barns integritet

Barngrupp

 • Privata kroppsdelar

  Förskola:

  Kärr

  Material/förberedelser:

  Färdiga mallar på olika kön som barnen valfritt får välja / identifiera sig med

  Beskriv undervisningen/aktiviteten. Vad ska barnen/vh/personalen lära?

  Barnen fick välja vilken figur ( pojke eller flicka) som de ville identifiera sig med och fylla i, måla. Därefter fick de prata och beskriva vilka kroppsdelar de själva tyckte var privata.

  Beskriv syftet och målet med undervisningen.

  Att få förståelse för rätten till sin egen kropp. Självbestämmande.

  Beskriv resultatet/ vilket lärande som har skett

  Resultatet blev att benämna sina egna kroppsdelar och uttrycka sina egna tankar kring sin egna kropp.

  Tidsåtgång för aktiviteten

  Mindre grupp ca 15-20 min

 • Ja- och nejsignaler

  Förskola:

  Forshälla

  Beskriv undervisningen/aktiviteten. Vad ska barnen/vh/personalen lära?

  Ja- och nejsignaler har vi jobbat med. Barnen står mitt emot varandra, det ena barnet går emot det andra barnet. Det barnet som står stilla, säger första gången stopp/nej och visar samtidigt tydligt med kroppen. Andra gången säger man bara stopp/nej, tredje gången visar stopp/nej med kroppen. Sista gången säger barnet stopp/nej med ögonen.

  Beskriv syftet och målet med undervisningen.

  Synliggöra att det finns fler sätt att säga ja eller nej på än med ord, och att de signalerna är lika viktiga att respektera.

  Material/förberedelser:

  Inget. Det är lämpligt att ha ca 4-6 barn i 3-5 års åldern. Fler barn leder till mycket väntan.

  Beskriv resultatet/ vilket lärande som har skett

  Barnen tyckte den var rolig och ville fortsätta leken på egen hand. De ville leka "stoppleken". Leken skapade samtal i gruppen om hur olika långt man kunde gå mot kompisen innan hen sa stopp. Vissa kunde gå nära, några hade större avstånd. Bra ingång för att kunna prata om att integritet är olika för olika människor.

  Tidsåtgång för aktiviteten

  20 - 30 min.

 • Boktips: Mera nej eller okej

  Förskola:

  Jakobsberg

  Material/förberedelser:

  Boken "Mera nej eller okej".

  Beskriv undervisningen/aktiviteten. Vad ska barnen/vh/personalen lära?

  Tillsammans i grupp har vi läst boken "Mera nej eller okej". Vi har läst högt och låtit barnen reflektera och svara på frågorna som finns i boken. Barnen ska lära sig vad de själva tycker är okej och inte, kunna sätta egna gränser.

  Beskriv syftet och målet med undervisningen.

  Syftet är att barnen ska veta att det är rätt att säga nej till vem som helst om de upplever att det inte är okej. Målet är att starta en reflektion hos barnen.

  Beskriv resultatet/ vilket lärande som har skett

  Vi har sett att barnen har sagt nej till att krama och pussa sina vårdnadshavare hejdå när de inte vill. De säger stopp och nej när de inte vill eller när en kompis gör något som inte är okej.

  Tidsåtgång för aktiviteten

  30 min

 • Diskrimineringsgrunderna

  Förskola:

  Söndagsvägen

  Beskriv undervisningen/aktiviteten. Vad ska barnen/vh/personalen lära?

  Vi har en Regnbågslåda med bilder utifrån diskrimineringsgrunderna på olika familjekonstellationer, kyrkor, funktionsvariationer, etnicitet som vi har som samtalsunderlag i barngruppen.

  Beskriv syftet och målet med undervisningen.

  Få en förståelse för att vi är olika

  Material/förberedelser:

  Bilder

 • Hjälpsamma begrepp 

  Förskola:
  Kreatören

  Vårt goda exempel gäller arbete i/med:
  Barngrupp

  Beskriv undervisningen/aktiviteten. Vad ska barnen/vh/personalen lära?
  Hjälpsamma begrepp. Exempel på hjälpsamma begrepp är

  • byta
  • tillsammans
  • samarbeta
  • använda
  • stopp
  • upptagen
  • låna
  • dela

  Beskriv syftet och målet med undervisningen.

  Mål: utveckla kommunikations- och samspelsförmåga.

  Syfte: Lära sig och kunna använda begrepp som är hjälpsamma i kommunikation och samspel mellan barnen.

  Material/förberedelser:
  Utskrivna begrepp med tillhörande AKK och TAKK.

  Beskriv resultatet/ vilket lärande som har skett
  När vi har arbetat med att ge barnen de hjälpsamma begreppen har de lättare kunnat uttrycka sin mening och avsikt verbalt, istället för att använda handgripligheter som att rycka till sig, putta bort osv, med konflikt och ledsna barn som följd.

  Tidsåtgång för aktiviteten
  Valfritt som det passar situationen, men återkommande.

Personalgrupp

Vårdnadshavare

 • Ordna möte för vårdnadshavare med extern föreläsare

  Förskola:

  Lane-Ryr

  Beskriv undervisningen/aktiviteten. Vad ska barnen/vh/personalen lära?

  Vi har haft föräldramöte med information om projektet "barns integritet" med projektledare Jessika Svensson.

  Beskriv syftet och målet med undervisningen.

  Att få en förståelse för projektet

  Material/förberedelser:

  Boka tid för möte

  Beskriv resultatet/ vilket lärande som har skett

  Vårdnadshavare blev mer intresserade av projektet.

  Tidsåtgång för aktiviteten

  2 timmmar

 • Ja- och nejsignaler på föräldramöte

  Förskola: (obligatorisk)

  Kärr

  Beskriv undervisningen/aktiviteten. Vad ska barnen/vh/personalen lära?

  Våra vårdnadshavare fick prova att tolka ja- och nejsignaler. De fick stå i två led, mitt emot varandra, och turas om att mötas genom olika kommandon som att säga ordet nej, sedan viska ,sedan säga utan ord men med hjälp av kroppen och slutligen endast använda ögonen. Båda leden fick öva på att både ge och se signalerna.

  Beskriv syftet och målet med undervisningen.

  Att lära sig att tolka varandra är en viktig färdighet i livet. Att synliggöra att det finns fler sätt att säga ja eller nej på än med ord, och att de signalerna är viktiga att respektera.

  Material/förberedelser:

  Inget material
  Ställ upp vårdnadshavare i två led mitt emot varandra.

  Beskriv resultatet/ vilket lärande som har skett

  Lärandet är att det finns många olika kroppssignaler att kunna läsa av och använda sig av.

  Tidsåtgång för aktiviteten

  10 min

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00