Hjälpsamma begrepp 

Förskola:
Kreatören

Vårt goda exempel gäller arbete i/med:
Barngrupp

Beskriv undervisningen/aktiviteten. Vad ska barnen/vh/personalen lära?
Hjälpsamma begrepp. Exempel på hjälpsamma begrepp är

  • byta
  • tillsammans
  • samarbeta
  • använda
  • stopp
  • upptagen
  • låna
  • dela

Beskriv syftet och målet med undervisningen.

Mål: utveckla kommunikations- och samspelsförmåga.

Syfte: Lära sig och kunna använda begrepp som är hjälpsamma i kommunikation och samspel mellan barnen.

Material/förberedelser:
Utskrivna begrepp med tillhörande AKK och TAKK.

Beskriv resultatet/ vilket lärande som har skett
När vi har arbetat med att ge barnen de hjälpsamma begreppen har de lättare kunnat uttrycka sin mening och avsikt verbalt, istället för att använda handgripligheter som att rycka till sig, putta bort osv, med konflikt och ledsna barn som följd.

Tidsåtgång för aktiviteten
Valfritt som det passar situationen, men återkommande.

Exempel på hjälpsamma begrepp som förskolan lär barnen använda. Exempelvis: byta, vänta, stopp, låna.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00