Ja- och nejsignaler på föräldramöte

Förskola: (obligatorisk)

Kärr

Beskriv undervisningen/aktiviteten. Vad ska barnen/vh/personalen lära?

Våra vårdnadshavare fick prova att tolka ja- och nejsignaler. De fick stå i två led, mitt emot varandra, och turas om att mötas genom olika kommandon som att säga ordet nej, sedan viska ,sedan säga utan ord men med hjälp av kroppen och slutligen endast använda ögonen. Båda leden fick öva på att både ge och se signalerna.

Beskriv syftet och målet med undervisningen.

Att lära sig att tolka varandra är en viktig färdighet i livet. Att synliggöra att det finns fler sätt att säga ja eller nej på än med ord, och att de signalerna är viktiga att respektera.

Material/förberedelser:

Inget material
Ställ upp vårdnadshavare i två led mitt emot varandra.

Beskriv resultatet/ vilket lärande som har skett

Lärandet är att det finns många olika kroppssignaler att kunna läsa av och använda sig av.

Tidsåtgång för aktiviteten

10 min

Vårdnadshavare

 • Ordna möte för vårdnadshavare med extern föreläsare

  Förskola:

  Lane-Ryr

  Beskriv undervisningen/aktiviteten. Vad ska barnen/vh/personalen lära?

  Vi har haft föräldramöte med information om projektet "barns integritet" med projektledare Jessika Svensson.

  Beskriv syftet och målet med undervisningen.

  Att få en förståelse för projektet

  Material/förberedelser:

  Boka tid för möte

  Beskriv resultatet/ vilket lärande som har skett

  Vårdnadshavare blev mer intresserade av projektet.

  Tidsåtgång för aktiviteten

  2 timmmar

 • Ja- och nejsignaler på föräldramöte

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00