Strategisk jämställdhetsplan

för kommunal förskola och pedagogisk omsorg

Strategisk jämställdhetsplan för kommunala förskolor och dagbarnvårdare är ett verktyg för personalen som beskriver hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas.

Syfte med planen

Syftet är att få verktyg till att synliggöra könsnormerna, bryta stereotypa normer och på sikt fördela makten lika mellan kvinnor och män.

Mål

Kortsiktigt mål; att öka medvetenhet och höja kunskapsnivån om jämställdhet hos alla som arbetar inom kommunala förskolan och pedagogisk omsorg samt barn och vårdnadshavare.

Långsiktigt mål; att jämställdhetsarbetet integreras i det vardagliga arbetet och blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet som på sikt kommer bidra till att samhällets resurser fördelas rättvist.

 

Kontakt

Ulrika Ljung, +46 522‑69 56 45

Verksamhetschef bitr.

ulrika.ljung@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Siren Linde,

Utvecklare

siren.linde@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Lars Barkman, +46 522‑69 72 91

Utvecklare

lars.barkman@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Annika Widell, +46 522‑69 66 11

Utvecklare

annika.widell@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Emelie Karlsson, +46 522‑69 71 90

Logoped

emelie.karlsson@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00