Vårdnadsbidrag

Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag har upphört den 1 februari 2016. Detta innebär att man inte längre kan ansöka om vårdnadsbidrag eller förlängningar av redan beviljade bidrag.

För dig som redan har vårdnadsbidrag

Beviljade vårdnadsbidrag fortsätter att gälla enligt beslut om beviljande, dock som längst fram till dagen innan ditt barn fyller tre år eller du som vårdnadshavare säger upp bidraget.

​Uppsägningsblankett

Kontakt

Mirsada Slijepcevic, +46 522‑69 66 71

Samordnare

mirsada.slijepcevic@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00