Gäller förskolebussar

Hur ofta åker barnen buss?

Barnen åker buss varje dag.