Gäller förskolebussar

Hur ofta åker barnen buss?

Ena veckan har barnen sin verksamhet i förskolebussen två dagar och andra veckan är det tre dagar med förskolebussen (onsdag-onsdag).

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00