Gäller förskolebussar

Varför har politiken tagit beslut om att införskaffa förskolebussar?

Bussarna ger förskoleverksamheten en unik möjlighet att öka integrationen och utveckla utomhuspedagogiken i kommunen. Bussarna möjliggör för kommunen att på ett snabbt sätt kunna möta framtida behov av platser på ett mer flexibelt sätt eftersom efterfrågan på platser varierar över tid i de olika kommundelarna.