Gäller förskolebussar

Vilka tider gäller för 15-timmars barnen?

Ena veckan är det förskolebuss tisdag och förskolan onsdag och torsdag. Andra veckan är det förskolan tisdag och förskolebuss onsdag och torsdag.