Gäller förskolebussar

Säkrar bussen upp för barn i behov av särskilt stöd?

Ja, på samma sätt som i förskolan. Även barn med fysiska funktionshinder har möjlighet att åka med.