Gäller förskolebussar

Vilka tider gäller för 15-timmars barnen?

De barn som går på förskolan 15 timmar per vecka följer med bussen under två dagar i veckan.