Gäller förskolebussar

Hur långa bussturer åker barnen?

De dagliga turerna är runt 15-20 minuter enkel väg. Sedan kan enstaka turer bli lite längre om man ska göra studiebesök på till exempel Innovatum.