Gäller förskolebussar

Hur säkrar ni upp utflyktsmålen?

Vi åker endast till utflyktsmål som är besökta av personal i förväg och där möjligheter och risker är kända.

Eftersom verksamheten har pågått i några år har de flesta utflyktsmål besökts vid många tillfällen. Skador och tillbud är mindre vanliga bland de barn som deltar i bussverksamheten än bland barn på förskolor.