Gäller förskolebussar

Hur tänker ni kring miljön, exempelvis med drivmedel?

De krav som ställdes i avtalsupphandlingen genomsyras av ett gediget miljö- och säkerhetstänk. Bussarna uppfyller standard och regelverk för miljökrav avseende bussars utsläpp, buller och materialanvändning. De är utrustade med miljömotor, diesel, euro 6.