Gäller förskolebussar

Hur tänker ni kring säkerhet i trafiken?

För oss handlar det om att förebygga riskerna så mycket som möjligt. Bussarna är utrustade med alkolås, färdskrivare samt fartbegränsare.

Vår verksamhet planeras utifrån att ha god tid på sig och vi vistas inte i trafiken de tider som det är som mest trafik. Då chaufförerna är anställda på förskolan är det samma chaufför som kör varje dag och får då en god kontakt med både barn och personal. Om chauffören anser att väglaget är för dåligt kan chaufförerna gå in i barngrupp på förskolan i stället. Vi bestämmer ju själva över vår verksamhet där säkerheten kommer först.

Chaufförerna kommer göra hälsokontroll varje år samt gå trafikverkets utbildningar (YKB) som handlar om säker och miljövänlig körning.

De chaufförer som arbetar på bussarna är mycket välutbildade och rutinerade. De kommuner som redan har bussar sedan flera år har goda erfarenheter.