Gäller förskolebussar

Innebär bussen några extra kostnader för vårdnadshavarna?

Det blir inte några extrakostnader för vårdnadshavarna.