Gäller förskolebussar

Vad händer om ett barn blir sjukt på bussen?

Vi följer våra vanliga rutiner med tillägget att komma överens om hämtningsalternativ beroende på hur barnet mår (antingen kan vårdnadshavaren hämta där bussen befinner sig eller så får bussen köra tillbaka till förskolan).