Gäller förskolebussar

Varför har vi förskolebussar i kommunen?

Bussarna ger förskoleverksamheten en unik möjlighet att öka integrationen och utveckla utomhuspedagogiken i kommunen. Bussarna gör det möjligt för kommunen att på ett snabbt sätt kunna möta framtida behov av platser på ett mer flexibelt sätt eftersom efterfrågan på platser varierar över tid i de olika kommundelarna.